قد ِ تو به عشق نمی رسید ..

 

قد ِ تو به عشق نمی رسید
غرورم را زیر پایت گذاشتم تا برسد
اما باز هم نرسید!


در یک غروبِ غمگین
به لحظه های کهربائی ِ من
پا بگذار
تا من به شوقـ ِ آمدنت، در باغ ها
آوازهای پاییزی را
یکسر به بادها بسپارم ..حبیب ساهر

 

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید