پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

می‌خواهم نفس بکشم .

می‌خواهم نفس بکشمنمی‌شودخسته شومنمی‌توانم می‌خواهم به‌خواب رَوم، در خوابراه رَوممی‌خواهم نمانم، نبینم می‌خواهم بمیرم کاش جایی بودکه نبود افشین صالحی        
/ 0 نظر / 15 بازدید

هر روز که می گذرد ..

  هر روز که می‌گذردتکه‌تکه‌ام می‌کند می‌نشینمتکه‌های خودم را جمع می‌کنمکنار هم می‌چینممی‌بینم تکه‌ای گم شده هر روز که می‌گذردسبک‌تر می‌شوم زمانی اگرتکه‌های گم‌شده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید